Reference 5

Ing. Martinu Jiříkovou jsem se poznal v letech 2004-2014 při práci pro společnost KS-Europe. Věnovala se různým oblastem H&R, namátkově plánování personálu a nákladů, rozvoji a vzdělávání zaměstnanců, jejich výběru a také externím lidským zdrojům. A byl to také člověk, který obor nejen vystudoval, ale také se v něm dále vzdělával.

To, co mi z tohoto období utkvělo v paměti je, že vždy pracovala svědomitě a vždy o své práci přemýšlela a snažila se ji zasadit do celého kontextu. Za dobu naší spolupráce, kdy jsem po několik let měl tu čest být jejím nadřízeným z pozice ředitele správy společnosti, si také pamatuji na několik nelehkých období, kdy bylo nutné zatnout zuby a věci intenzivně odpracovat.

Když jsem později v roce 2016 přemýšlel jako nový Plant Manager naší společnosti jak vyřešit potřebu kvalifikovaného člověka pro oblast H&R a současně věděl, že dlouhodobě by to profesionála na potřebné úrovni nemohlo uspokojit, protože potřeba byla především nárazová ve formě zavedení systémů, postupů a technik, vzpomněl jsem si na ni.

Po dobu několika měsíců nám pomáhala jednak zavést systém získávání a péče o zaměstnance, jednak se se mnou podílela na zavedení nového motivačního a výkonového systému, pomohla naplánovat náklady pro další OR a naší kolegyni předala část svého know-how. Tato spolupráce pokračuje v menších zakázkách dodnes.

Co na spolupráci s Ing. Martinou Jiříkovou oceňuji nejvíce je, že má jednoduchý a nekomplikovaný přístup k řešení daných problémů a není úzce specializována nýbrž naopak má široký záběr. Spolehlivost a důslednost považuji u externího konzultanta za samozřejmost.

Navázané spolupráce jsem dosud nelitoval a proto mohu s klidným svědomím tohoto partnera pro obdobné projekty jen doporučit.

Ing. Petr POJAR Plant Manager
Elliot Paul s.r.o.

Příspěvek byl publikován v rubrice Reference. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.