Poradenství

Personální poradenství

• Průzkum trhu, zmapování konkurence, návrh prezentace firmy navenek
• Návrh personální strategie a nastavení personálních procesů
• Benchmark mezd, návrhy k nastavení konkurenceschopných mezd a benefitů
• Personální controlling - personálních náklady, nastavení reportingu HR ukazatelů
• Získávání zaměstnanců - návrh způsobů inzerce a hledání kandidátů, návrh textu inzerce
• Vyhledání vhodných kandidátů, pohovory, testování
• Adaptační proces
• Pravidelné hodnocení zaměstnanců - příprava postupu a formuláře
• 360° hodnocení pro efektivní rozvoj klíčových pracovníků
• Příprava plánu vzdělávání, zmapování vhodných dodavatelů vzdělávání a jejich organizace
• Pomoc při zavádění personálního informačního systému a docházkového systému
• Zajišťování brigádníků – vlastních i komunikace s personálními agenturami
• Pohovory o nemoci, kontroly nemocných
• Příprava podkladů pro mzdy
• Zajišťování pracovníků ze zahraničí, včetně případných povolení
• Komunikace s úřady
• Dotační programy


Poradenství

Pracovněprávní poradenství

• Příprava mzdového řádu, pracovního řádu a dalších dokumentů souvisejících s personalistikou a mzdami
• Posouzení správnosti pracovněprávních dokumentů
• Vytvoření dokumentů v souladu se Zákoníkem práce
• Dlouhodobá konzultační činnost
• Školení zákoníku práce na míru