S Ing. Martinou Jiříkovou jsem se poznal v letech 2004-2014 při práci pro společnost KS-Europe. Věnovala se různým oblastem H&R, namátkově plánování personálu a nákladů, rozvoji a vzdělávání zaměstnanců, jejich výběru a také externím lidským zdrojům. A byl to také člověk, který obor nejen vystudoval, ale také se v něm dále vzdělával. To, co mi z tohoto období utkvělo v paměti je, že vždy pracovala svědomitě a vždy o své práci přemýšlela a snažila se ji zasadit do celého kontextu. Za dobu naší spolupráce, kdy jsem po několik let měl tu čest být jejím nadřízeným z pozice ředitele správy společnosti, si také pamatuji na několik nelehkých období, kdy bylo nutné zatnout zuby a věci intenzivně odpracovat.

Když jsem později v roce 2016 přemýšlel jako nový Plant Manager naší společnosti jak vyřešit potřebu kvalifikovaného člověka pro oblast H&R a současně věděl, že dlouhodobě by to profesionála na potřebné úrovni nemohlo uspokojit, protože potřeba byla především nárazová ve formě zavedení systémů, postupů a technik, vzpomněl jsem si na ni.

Po dobu několika měsíců nám pomáhala jednak zavést systém získávání a péče o zaměstnance, jednak se se mnou podílela na zavedení nového motivačního a výkonového systému, pomohla naplánovat náklady pro další OR a naší kolegyni předala část svého know-how. Tato spolupráce pokračuje v menších zakázkách dodnes.

Co na spolupráci s Ing. Martinou Jiříkovou oceňuji nejvíce je, že má jednoduchý a nekomplikovaný přístup k řešení daných problémů a není úzce specializována nýbrž naopak má široký záběr. Spolehlivost a důslednost považuji u externího konzultanta za samozřejmost.

Navázané spolupráce jsem dosud nelitoval a proto mohu s klidným svědomím tohoto partnera pro obdobné projekty jen doporučit.

Zobrazit/skrýt celou recenzi

Ing. Petr POJAR

Plant Manager

 • Hodnocení:
 • Klient: Elliot Paul s.r.o.
 • Datum: 31.07.2017

Ing. František Čech

Finanční ředitel

 • Hodnocení:
 • Klient: MEA
 • Datum: 28.11.2017

S paní Jiříkovou jsme začali spolupracovat v listopadu 2017, kdy se nám nedařilo dlouhodobě obsadit pozici vedoucího personálního oddělení vhodným kandidátem. S ohledem na situaci na pracovním trhu v plzeňském regionu a s ní souvisejícím nedostatkem zaměstnanců ve výrobě, jsme nejdříve realizovali audit náborového procesu.

Výsledkem této analýzy byl nezávislý pohled o celkovém stavu procesu náboru, systému odměňování a zaměstnaneckých benefitů, včetně doporučení dalšího postupu. Doporučení byla přehledně rozdělena na oblasti, které potřebují vypracovat detailnější koncept (např. koncept prezentace skupiny MEA v rámci personálního marketingu) a na oblasti, které je možno realizovat ihned (např. zjednodušení web stránek, formulářů, zacílení inzerce).

V rámci navazujících kroků nás dále paní Jiříková podporovala v implementaci konkrétních navržených opatření a rovněž se podílela na návrhu zlepšení interních procesů v rámci personálního oddělení (zjednodušení reportingu a různých statistik).

Na spolupráci s paní Jiříkovou jsem velmi oceňoval její praktický přístup k celé personální oblasti – výstupem pro nás vždy byl návrh konkrétních opatření, které bychom měli realizovat. Zároveň byl pro nás velmi užitečný pohled zvenčí a pohled od někoho, kdo se nebojí položit „nepříjemné“ otázky. V rámci auditu jsme ocenili i snahu paní Jiříkové získat názor mistrů a vedoucích oddělení na náborový proces a oblast odměňování a benefitů.

Samozřejmostí bylo dodržování dohodnutých termínů a rozsahu domluvené spolupráce. Spolupráci s paní Jiříkovou mohu vřele doporučit. I z tohoto důvodu jsme se i po obsazení pozice vedoucího personálního oddělení domluvili na spolupráci na konkrétních projektech, které mají za cíl, aby se skupina MEA stala vyhledávaným zaměstnavatelem v plzeňském regionu.

Zobrazit/skrýt celou recenzi


Velice děkuji za velmi přínosné školení Zákoníku práce pro vedoucí pracovníky firmy dne 21.2.2020 – bylo to super! Je vidět, že jste člověk na svém místě. Věřím, že pokud budeme potřebovat konzultaci nebo pomoc v oblasti personálního poradenství, obrátí se naše společnosti na Vás.

Petra Kaldová

ředitelka AZS 98 HOLDING s.r.o., AZS BETON s.r.o., AZS 98 s.r.o.

 • Hodnocení:
 • Klient: AZS 98 HOLDING s.r.o.
 • Datum: 21.02.2020

Jako vedoucí oddělení Řízení zakázek ve firmě KS Europe jsem měl možnost po dobu několika let úzce spolupracovat s paní Martinou Jiříkovou a to jak na její původní pozici referentky PO tak i poté v době kdy toto oddělení jako vedoucí řídila. V prvním případě jsme společně úzce spolupracovali na náboru a výběru nových pracovníků do oddělení ŘZ, v tom druhém společně řešili spíše strategické cíle rozvoje lidských zdrojů a metody získávání nových zaměstnanců. V obou dvou pozicích jsem byl s prací paní Jiříkové maximálně spokojen, především pro její odborné znalosti ale též i pro ochotu, vstřícné jednání, dobrou náladu a pozitivní myšlení. Mohu tedy ze své zkušenosti paní Martinu Jiříkovou jako odbornici v personální oblasti rozhodně doporučit.
Zobrazit/skrýt celou recenzi

Ing. Miroslav Šašek

Vedoucí odd. ŘZ

 • Hodnocení:
 • Klient: KS Europe Šťáhlavy
 • Datum: 28.08.2017

Mgr. Vlastimil Peroutka

Vedoucí výroby

 • Hodnocení:
 • Klient: KS-Europe
 • Datum: 20.08.2017

S Martinou Jiříkovou jsem spolupracoval zejména v oblasti náborů nových zaměstnanců. Vždy jsem se mohl 100% spolehnout na její profesionální přístup a výborný odhad lidí. I v oblasti řešení různých dalších personálních záležitostí, které vznikaly v naší společnosti s více než 800 zaměstnanci velmi často, byla vždy výbornou podporou vedoucím a uměla se vždy rozhodovat s potřebným nadhledem. Martina Jiříková má i velmi dobrý právní a ekonomický přehled. Když se později stala vedoucí personálního oddělení v naší společnosti, došlo pod jejím vedením ke stabilizaci pracovního kolektivu celého PO a k mnoha funkčním inovacím v personální činnosti.
Zobrazit/skrýt celou recenzi


Ráda bych touto cestou doporučila služby paní Martiny Jiříkové, se kterou jsem měla čest se potkat v roli své nadřízené. Vždy citlivě a cíleně vedla svůj pracovní tým. Oceňuji u ní osobní nasazení a lidský přístup. Nekonfliktnost a porozumění pro druhého je jistě její předností.

Hana Háčková

Personalistka KS-Europe

 • Hodnocení:
 • Klient: KS-Europe
 • Datum: 21.04.2017
reference mobil


Děkujeme za důvěru